De praktijk

Om met de rijopleiding personenauto te beginnen dient u geen 18 jaar meer te zijn.
Vanaf 16,5 jaar dan mag u wel rijles nemen maar pas examen doen met 17 jaar.
Vanaf de dag dat u 16,5 jaar bent kunt u starten met de rijopleiding personenauto beginnen.
Gedurende de gehele rijopleiding wordt een instructiekaart bijgehouden.
Op deze manier kunnen we precies zien welke instructie onderdelen u beheerst en/of aandacht nodig heeft.

Spoed opleiding

De spoedopleiding bij rijschool ALEX is een complete rijopleiding in tien of twintig dagen.
Voordat u deel mag nemen aan de spoedopleiding, krijgt u eerst een intake les. In deze les wordt in overleg bepaald of een spoedopleiding bij u past en hoe groot het lespakket wordt.
 Voordat u met de spoedopleiding kunt beginnen dient u in het bezit te zijn van het theoriecertificaat.

Machtig uw rijschool
Alleen uw rijschool kan uw praktijkexamen aanvragen.
Daarvoor moet u natuurlijk wel toestemming hebben gegeven.
U geeft toestemming door uw rijschool te machtigen.
Dit gaat op de volgende manier;

  •  Noteer het nummer van uw autorijschool.
  • Houd uw DigiD gegevens bij de hand.
  • Ga naar mijn.cbr.nl klik op DigiD en log in.
  • Vul het nummer van de autorijschool in.
  • Controleer de naam van de rijschool.

Uw rijschool ontvangt een mail met bevestiging van de machtiging.

U ontvangt zelf ook een mail met bevestiging van de machtiging.